Lưu trữ Danh mục: Mắc bệnh Elzheimer

Nam – 35 đến 44 tuổi – Mắc bệnh Alzheimer

Chế độ dinh dưỡng: Bệnh Alzheimer là một bệnh mất trí nhớ có tổn thương dần đến các chức năng tư duy, ngôn ngữ, quyết định và hành vi của bệnh nhân. Để chăm sóc và hỗ trợ cho bệnh nhân Alzheimer, cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức […]