Lưu trữ Danh mục: Suy giãn tĩnh mạch

Nam – 35 đến 44 tuổi – Suy giãn tĩnh mạch

Chế độ dinh dưỡng: Bệnh nhân sau giãn tĩnh mạch có nguy cơ đột quỵ, tuy nhiên, nguy cơ này không cao bằng so với bệnh nhân đã từng bị đột quỵ. Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân sau giãn tĩnh mạch nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phát của bệnh và duy […]