Lưu trữ Danh mục: Suy giáp

Nam – 45 đến 60 tuổi – Suy giáp

Chế độ dinh dưỡng: Nếu bạn bị suy giáp nặng, việc điều trị thuốc theo định kì là rất quan trọng để cân bằng lại các mức độ hormone trong cơ thể. Điều trị thuốc giúp cung cấp hormone thyroid (hoặc tương đương) vào cơ thể của bạn để điều trị suy giáp và ngăn […]

Nam – 35 đến 44 tuổi – Suy giáp

Chế độ dinh dưỡng: Nếu bạn bị suy giáp nặng, việc điều trị thuốc theo định kì là rất quan trọng để cân bằng lại các mức độ hormone trong cơ thể. Điều trị thuốc giúp cung cấp hormone thyroid (hoặc tương đương) vào cơ thể của bạn để điều trị suy giáp và ngăn […]