– Phân tích mức độ tiềm năng của thị trường dòng TPCN và từng sản phẩm hiện có của Noah Legend tại Việt Nam

– Chân dung khách hàng, sự tăng trưởng và nhu cầu phát triển theo xu hướng của ngành TPCN và từng sản phẩm hiện có của Noah Legend.